Det er duket for bandy-is i Vikingskipet

Vikingskipet islegges i disse dager og klargjøres til en god periode med trening for de Norske klubbene.

Isflaten ligger klar for bandy 10.10 – 21.10

Bandysesongen 2020/2021 blir ikke som andre sesonger. Oppkjøringsperioden er helt annerledes enn det vanlige for de fleste lag og spillere med tanke på forberedelser. Det så lenge ut til at det ikke ville være mulig å forberede seg på fullverdig isflate før sesongstart. Norsk Elitebandy, klubbene og videregående skoler med bandylinje har samarbeidet tett de siste ukene og endelig landet en avtale som gjør det mulig å islegge Vikingskipet i 12 dager, slik at klubbene får både treninger og treningskamper inn mot seriestart.

Det er satt stort fokus på NBFs retningslinjer for gjennomføring av treninger og treningskamper i planleggingen av dagene. Alle klubbene har egne personer med ansvar for at treninger og treningskamper blir gjennomført i henhold til forventningene.

I og med de strenge prosedyrene vil det dessverre ikke åpnes for publikum på treningskampene.

Det rettes en stor takk til Richard Brande fra Ready som har stått for hele organiseringen, Norsk Elitebandy som avtalepart, klubbene og de tre videregående skolene med bandylinje for å sammen ha fått islagt Vikingskipet.