Bandy VM Irkutsk 2020

Etter FIB møte 01.09 ble det klart at seks av åtte lag ikke kan stille til det planlagte VM allerede i Oktober 2020. FIB vurderer ulike reserveløsninger, men ingenting er foreløpig klart.

Puljene ser slik ut:
A-puljen, gruppe 1 består av Russland, Sverige Finland og Kasakhstan.
A-puljen, gruppe 2 består av Norge, USA, Tyskland og Estland.
Kun Russland og Estland kan per idag stille på VM 5.-11. oktober i Irkutsk 2020.